Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen, dan is het geen eigenwaarde maar anderenwaarde.

Dr. Wayne Dyer

Chakra Healing

Wanneer is Chakra Healing aangewezen?

Een chakra healing bewijst zijn nut bij algemene lichamelijke kwalen. Wanneer je van die vervelende problemen hebt waar je ondertussen niet eens meer bij stilstaat, en je ze maar voor lief neemt omdat je denkt dat ze erbij horen: vermoeide of pijnlijke benen, darmkwalen, maagkwalen zoals moeilijk verteren van voedsel, oprispingen, een branderig gevoel. Benauwdheid, het gevoel alsof het eten in je keel blijft steken, hoofdpijn of een zwaar hoofd.

Ook voor emotionele problemen: onbestemde angsten (je kunt er via deze link alvast meer over lezen), paniekaanvallen, verlies van levenslust, depressie, het gevoel geen plezier meer te kunnen maken, over je heen laten lopen, opvliegendheid, verdriet, niets durven zeggen, op de toppen van je tenen lopen. Je beknot voelen in je vrijheid.

Wat zijn Chakra's

Chakra's zijn energiecentra, gelegen op de hoofdtakken van het zenuwstelsel. Via de chakra's wordt de energie in ons lichaam opgenomen en getransformeerd. Voor veel mensen zijn ze onzichtbaar, maar ze zijn er wel. Misschien kun ook jij hun werveling voelen. Ze hebben een conische vorm, zoals een kegel waarvan het smalste deel zich het dichtst tegen je lichaam bevindt. De energie wordt opgenomen en wervelt conisch het lichaam in en uit.

Kennis over chakra's is even oud als de mensheid zelf. Maya's, Inca's, Cherokees, Hindoes ... allen beschreven ze het chakra-stelsel onafhankelijk van elkaar en vonden toen al wat Einstein begin 1900 nog eens beweerde: elke mens is gemaakt van vibratie. Vibratie is energie - ze kan van vorm veranderen maar kan niet worden vernietigd. Ook recent onderzoek herbevestigt dit.

Vibratie is informatie in bewegende vorm, met een bepaalde snelheid en frequentie. Informatie met een snelheid groter dan het licht wordt door het chakra ontvangen als subtiele energie. Informatie langzamer of gelijk aan die van de snelheid van het licht wordt door het chakra als zintuiglijk ontvangen. Beide types kunnen door het chakra worden omgezet in informatie die nuttig is voor de persoon in kwestie. Ieder chakra beïnvloedt het lichaam op een unieke fysieke, emotionele, psychische en spirituele manier.

Wat is Chakra Healing?

Door fysieke problemen, als bijvoorbeeld een orgaan niet goed werkt, kan een chakra uit balans geraken. Hierdoor wordt de juiste sturing van energie tussen aura en lichaam belemmerd en komt het chakra steeds meer in het nauw. Andersom kan ook: een emotioneel of mentaal probleem brengt het chakra in onbalans waardoor je fysieke klachten krijgt. Ziekte uit zich steeds eerst in het energetisch veld.

Bij Chakra Healing is de behandeling er vooral op gericht om de aan- en afvoer van energie opnieuw in de juiste verhouding te brengen. Hiervoor wordt tijdens de behandeling zowel op het lichaam als in het auraveld gewerkt. Over hoe de behandeling precies in zijn werk gaat kun je hier meer lezen.

Algemene info omtrent behandeling Prijzen