De Wijze waarschuwt mij dat het leven slechts een dauwdruppel is op een lotusblad

R. Tagore

Over mezelf

In 2010 ben ik met Body & Ki begonnen; de hobby werd te groot, te intens en te mooi om voor mezelf te houden.

Zoals zo vaak bij wie met energetisch werk aan de slag te gaat, startte het in 2003 ook bij mij met in de knoop liggen met mezelf, mezelf terug naar boven werken en dan de nood voelen om met al die verworvenheden iets nuttigs te doen voor anderen.

Er volgden opleidingen Reiki volgens het Usui System of Natural Healing, Chakra Healing, Meridianenstudie, Holistic Pulsing, massagemethodes specifiek voor het behandelen van de meridianen. In 2011 werd de opleiding bij Dr Eric Pearl als Reconnective Healing® Therapeut mijn uitdaging. In 2017 het heel bijzonder certificaat als geregistreerd Encaustic Art Coach®.

Na al die jaren ben ik nog steeds immens dankbaar voor al mijn mentoren, coaches en mensen die op mijn pad kwamen en met hun kennis, inzicht, ervaring, ondersteuning en vriendschap hebben meegeholpen aan het uitrollen van de bijzondere en prachtige therapieën die Body & Ki op vandaag aanbiedt.

Maar bovenal hartelijk dank je wel aan wie mij vertrouwen, dankbaarheid én liefde schenken en zonder wie Body & Ki niet zou bestaan. Zonder jullie werkt het niet. Jullie zijn en blijven mijn licht en leven.