For the wise man looks into space and he knows there is no limit to dimensions

Lao Tzu

Reconnective Healing ®

Wat is Reconnective Healing

Zoals ook al elders op deze website gemeld, is ziekte niets anders dan een verstoring van het innerlijke evenwicht. Je wordt op dat moment losgekoppeld van je oorspronkelijke "blauwdruk" voor levenskwaliteit. Je energie krimpt, de juiste informatie - nodig voor optimale functie - vindt haar weg niet.

Met Reconnectieve Healing wordt aan je lichaam niet alleen energie maar ook licht en informatie doorgegeven.

Om precies te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt, moet je even verder lezen.


Hoewel we onszelf ervaren als individuen, volledig onafhankelijk van ieder ander, draait alles in dit universum om samenhang. Zij het onbewust, elke mens streeft naar onderlinge verbondenheid.

Om dit te bereiken, zitten wij in een steeds voortdurende evolutie, waarin we blijven groeien en waarin we stilaan terechtkomen in trillingsfrequenties die vroeger niet eens voor ons bereikbaar of beschikbaar waren. Nieuwe frequenties dus. We worden multidimensionaler. Niet zo gek, als je bedenkt dat de kwantumfysica ondertussen al zeker is van minstens 7 tegelijkertijd aanwezige bestaansniveaus en wetende dat alles en iedereen voortdurend evolueert.

Behalve energie heeft je lichaam ook licht en informatie nodig. Reconnective Healing laat jouw lichaam, je hersengolven, je hartritme, je bloeddruk, je gezondheid... resoneren met deze nieuw bereikbare frequenties uit het nulpuntveld. Als je weer gezond wordt, neemt licht/informatie weer toe. Licht communiceert met alle delen van het lichaam en regenereert het. Het resultaat van een Reconnectieve Healing op het vlak van welzijn en genezing is diepgaander en veel sterker dan wat we tot nu toe hebben gekend.

Zoals een computer informatie haalt van binnenuit en van buiten via internet, zo krijgen je hersenen bij een Reconnective Healing niet alleen info van binnenuit, maar ook informatie vanuit het nulpuntveld dat zich buiten het lichaam bevindt. Je krijgt bij wijze van spreken met Reconnectieve Healing een upgrade, met een grotere en snellere informatiedoorstroming tot gevolg.

Het opent de interactie met het multidimensionele universum en geeft toegang tot regeneratie en genezing.

Reconnective Healing, geïntroduceerd via Dr Eric Pearl, kan ondertussen, door haar ongekende resultaten, bogen op een steeds uitgebreider interesse door de medische en wetenschappelijke wereld.

Algemene info omtrent behandeling Prijzen