Art isn't supposed to look nice, it's supposed to make you feel something.

Rainbow Rowell

Encaustic Art Coaching ®

Het Encaustic Verhaal

Ik behaalde in juli '17 mijn getuigschrift als Encaustic Art Coach®. Het verhaal erachter, het waarom van deze opleiding, was eigenlijk een logische volgende stap in het verhaal van Body & Ki sinds de start in 2010. Vaak bleek er tijdens de behandelingen ook nood aan meer begeleiding door gesprekken. Gesprekken die snel de kern van het probleem konden blootleggen, adem geven en laten "verdampen".

Op het gepaste moment maakte ik kennis met de mogelijkheden die Encaustic Art Coaching® op dat vlak biedt. Deze manier van coaching sluit werkelijk perfect aan bij de holistische aanpak waar Body & Ki voor staat.

Tal van problemen – ook vaak fysiek – zijn terug te voeren tot vroegere ervaringen en gebeurtenissen die niet werden verwerkt en in het menselijk systeem blijven hangen. Het kan om ernstige problematiek gaan die je hebt meegemaakt, maar het kan evenzeer gaan om wat anderen een “futiliteit” noemen.

Een voorbeeld: als je als kind iets meemaakte dat jou heel erg aangreep maar door je ouders werd weggelachen, kan dit jou als volwassene wel degelijk met bepaalde (onbewuste) belemmeringen opzadelen. Vaak weet je dan niet eens dat dit de oorzaak is, maar je handelt er wel naar of het beperkt je in je manier van doen.

Je kunt ervoor kiezen om die verankerde laag niet aan te raken en tevreden te zijn met de meerwaarde van de behandeling(en) – wat uiteraard helemaal goed is – of je kunt kiezen om de dieperliggende belemmeringen uit de weg te ruimen.

De kracht van Encaustic Art Coaching® zit in het feit dat zo’n vergeten herinnering met een wastekening zichtbaar gemaakt wordt. Je kunt dat raar vinden, maar eigenlijk is het perfect logisch. Het is niet omdat je constant werkende brein het zich niet meer kan herinneren, dat jij (die meer is dan enkel hersenen) het je niet meer kunt herinneren. We vallen dus terug op de intuïtie - het weten van het binnenste zelf.


Met Encaustic Art wordt de vergeten herinnering zichtbaar gemaakt en door de Coaching krijg je IN-ZICHT, word je BEWUST en kun je gaan KADEREN. En dat is mooi, want dan gaan oude deuren open en mag er eindelijk een frisse wind door je blokkades heen.

Bij Encaustic Art Coaching® word je begeleid op je zoektocht naar oplossingen of antwoorden. Ik neem je mee in het ontsluiten van de blokkades die je onbewust tegenhouden om te bereiken wat je wilt of vrede te nemen met jezelf. Het helpt je om jezelf te ontdekken, inzicht te krijgen en zelf oplossingen te vinden. Het helpt je om in je kracht te komen, je zelfvertrouwen te voeden en op basis daarvan de juiste keuzes te maken.

We beginnen met een intuïtief gemaakte tekening. Het duurt slechts een paar minuten om ze te maken, maar ze kan je inzichten voorgoed veranderen. Het feit dat de tekening intuïtief gemaakt wordt staat garant voor de authenticiteit van haar boodschap. Je mag de tekening zelf maken of ik maak ze voor jou, naargelang wat je zelf wilt. Je hoeft absoluut niet artistiek aangelegd te zijn. Het gaat hem om de boodschap, niet om het plaatje. En wees gerust, de boodschap is er altijd.

De tekening activeert je onderbewuste en haalt blokkades vanuit je diepste binnenste naar boven. Het kan je op een krachtige manier nieuwe inzichten brengen. Oude ervaringen die je onbewust hebt afgesloten maar die je nog steeds blokkeren en waar je de pijn misschien bewust van draagt maar niet echt weet waar die vandaan komt, kunnen met deze benadering eindelijk gedeblokkeerd worden.

Let wel: het losmaken van blokkades gebeurt enkel tot op het niveau dat jij (onbewust) aankunt en toelaat. Elke sessie gebeurt in het volste vertrouwen en je privacy wordt ten allen tijde gegarandeerd. Dit geldt trouwens voor alle behandelingen bij Body & Ki.

Je kunt deze vorm van coaching als op zich staand consult boeken, of in combinatie met een healing. De healing kan voor of na de coaching, afhankelijk van wat er bij jou speelt en hoe je je voelt. De wastekening wordt gemaakt aan de hand van wat zich tijdens de sessie energetisch bij je manifesteert of op basis van een vraag die je bezig houdt. Vervolgens gaan we dieper in op wat de tekening je te vertellen heeft. We gaan als het ware IN de tekening.

Algemene info omtrent behandeling Prijzen